Spotkanie informacyjne z sołtysami na temat zagrożenia chorobą ASF

Afrykański pomór świń (ASF) to śmiertelna, zakaźna oraz zaraźliwa choroba świń oraz dzików. Nie zagraża życiu i zdrowiu człowieka. Powoduje jednak znaczne straty dla  właścicieli świń oraz dla producentów mięsa wieprzowego. Właściwe służby, inspekcje i straże oraz samorządy prowadzą działania w zakresie ograniczenia ryzyka wystąpienia tej choroby na terenie powiatu. W ramach prowadzonych działań 20 sierpnia 2019 r. w sali OSP w Nakle nad Notecią odbyło się spotkanie informacyjne dla sołtysów z obszaru gmin Mrocza, Nakło nad Notecią i Sadki. Uczestników i zaproszonych gości powitał Tadeusz Sobol – Starosta Nakielski. Podczas spotkania obecni byli m.in.: Rafał Rewoliński – Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Nakle nad Notecią; Marek Witkowski – Radny Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego: Tomasz Miłowski – Wicestarosta Nakielski; Adam Tchórzewski – kierownik biura powiatowego ARiMR w Nakle; Piotr Kwiatkowski – Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nakle nad Notecią; Ilona Świstowska – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią; bryg. Sławomir Murawski  –  przedstawiciel Komendanta Powiatowego PSP w Nakle; st. chor. sztab. Tomasz Wawrzyniak – przedstawiciel Komendanta Powiatowego Policji w Nakle.

Prelegentem podczas spotkania był  Jerzy Dymek  – Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Bydgoszczy, który za pomocą prezentacji multimedialnej omówił działania prowadzone w województwie w związku z ograniczeniem ryzyka wystąpienia ASF. Zwrócił uwagę, że w ramach powyższych działań prowadzony jest redukcyjny odstrzał dzików.

W celu ochrony gospodarstwa przed wirusem (ASF) kluczowe znaczenie ma bioasekuracja. Istotne jest właściwe zabezpieczenie osoby wchodzącej do chlewni. Bardzo ważne jest także wyłożenie przed wejściem do budynków inwentarskich mat nasączonych środkiem dezynfekcyjnym. Należy pamiętać o utrzymaniu pomieszczeń w czystości oraz dezynfekcji. Ponadto do pracy ze zwierzętami należy używać oddzielnego stroju i pozostawiać go w chlewni. Nie należy także karmić świń odpadami kuchennymi. Świnie muszą być też zabezpieczone przed kontaktem z dzikami.

Dariusz Domek – Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią