Spotkanie noworoczne w gminie Szubin za nami

W piątek, 10 stycznia 2020 roku w Zamościu odbyło się spotkanie noworoczne podsumowujące 2019 rok w samorządzie gminy Szubin. Gospodarzami wydarzenia byli: Przewodnicząca Rady Miejskiej w Szubinie Pani Anna Kijowska oraz Burmistrz Szubina Pan Mariusz Piotrkowski.

W spotkaniu uczestniczyli m.in.: Pan Łukasz Krupa – Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Dyrektor Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz, Pan Marek Domżała –  Radny Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Pan Zbigniew Sabaciński – Przewodniczący Rady Powiatu Nakielskiego, Pan Jacek Osiński – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Nakielskiego, Pan Tomasz Miłowski – Wicestarosta Nakielski, Pan Marek Szaruga – Burmistrz Kcyni oraz Pani Wioletta Borys-Stachowiak – Zastępca Burmistrza Szubina.

Licznie przybyli radni powiatowi i gminni, radni seniorzy, duchowni, lokalni przedsiębiorcy, sołtysi, przewodniczący osiedli, dyrektorzy jednostek organizacyjnych, dyrektorzy szkół i przedszkoli, panie z Kół Gospodyń Wiejskich, działacze społeczni, przedstawiciele służb mundurowych oraz mediów lokalnych.

Przewodnicząca Rady Miejskiej wraz z Burmistrzem Szubina złożyła gościom życzenia noworoczne przypieczętowane toastem. W swoim przemówieniu Burmistrz podsumował sukcesy mieszkańców naszej gminy oraz ważne rocznice i działalność samorządową w minionym roku.

Spotkanie umilił występ duetu Pani Joanny Wojnowskiej i Pana Rafała Zielińskiego.

Głos zabrał Ksiądz Kanonik Tadeusz Lesiński – proboszcz Parafii pw. Św. Marcina Biskupa i Dziekan Dekanatu Szubińskiego, który złożył serdeczne życzenia na Nowy Rok. Życzenia złożyli również Pan Łukasz Krupa, Pan Marek Szaruga, Pan Tomasz Miłowski i Pani Teresa Foigt.

Goście obejrzeli premierowy seans filmowy, który stanowi retrospekcję zrealizowanych w 2019 roku inwestycji oraz prezentuje przedsięwzięcia i plany na 2020 rok.

Natalia Jaroszewska – UM w Szubinie