Spotkanie podsumowujące rok 2019 w Matyldzinie

369

Zbliżający się koniec roku 2019 skłania do robienia podsumowań działalności i składania podziękowań wszystkim osobom zaangażowanym za pomoc, wsparcie oraz promowanie Gminy Mrocza na zewnątrz. Takie spotkanie podsumowujące dla sołtysów, kół gospodyń wiejskich oraz organizacji pozarządowych działających aktywnie na terenie naszej gminy odbyło się 29 listopada w świetlicy wiejskiej w Matyldzinie.  Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza przywitał wszystkich przybyłych gości, krótko podsumował mijający rok i podziękował wszystkim za dotychczasową działalność, za pomoc i zaangażowanie w organizację imprez i wydarzeń  w Gminie Mrocza w 2019r. Słowa podziękowań skierował do zebranych także Jarosław Okonek – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Mroczy, który wspólnie z Burmistrzem wręczył okolicznościowe  statuetki oraz dyplomy.

Takie wyróżnienia otrzymali:
– Marek Maciejewski – sołtys sołectwa Matyldzin za pomoc i zaangażowanie w organizację imprez w Gminie Mrocza w 2019r.
– Marek Wenerski –   sołtys sołectwa Wiele za pomoc i zaangażowanie w organizację imprez w Gminie Mrocza w 2019r.
– KGW w Kosowie „Kosowianki”, które reprezentowała  przewodnicząca – Elżbieta Urban, za zajęcie II miejsca w Kujawsko –Pomorskiej Bitwie Regionów w Myślęcinku
– Koło Łowieckie nr 10 „Jeleń”, które reprezentował Sebastian Gondek, za zajęcie I miejsca w Konkursie Kół Łowieckich  Powiatu Nakielskiego – Hubertus Nakło 2019.

Po zakończeniu oficjalnej części uroczystości przedstawiciele poszczególnych organizacji pokrótce opowiedzieli o swojej działalności. Spotkanie zakończył poczęstunek.

Ewelina Musiał – UMiG Mrocza

zdjęcia: Joanna Murawiec