Spotkanie Rad Seniorów

W dniach 8-9 grudnia 2022 roku w Krakowie odbyło się Seminarium Ogólnopolskiego Porozumienia o Współpracy Rad Seniorów.

W konwencie wzięło udział ponad 120 delegatów z 52 rad seniorów  z 13 województw, naszą gminę reprezentowali członkowie Rady Seniorów Gminy Szubin: Jan Kostecki, Krystyna Kostecka oraz Aleksander Bąk.

W trakcie seminarium poruszano wiele ważnych kwestii dotyczących funkcjonowania rad seniorów i problematyki polityki senioralnej. Było wielu ciekawych prelegentów i gości. Spotkać można było również przedstawicieli sejmu, senatu, władz centralnych i samorządowych.

Urząd Miejski w Szubinie