Spotkanie robocze dotyczące rewitalizacji linii kolejowych nr 356 i 281 w Kcyni

W dniu 18.06.2019 roku w Gminnym Centrum Kultury i Biblioteki im. Klary Prillowej w Kcyni odbyło się spotkanie robocze dotyczące rewitalizacji linii kolejowych 356 na odcinku od Kcyni do granicy województwa  kujawsko-pomorskiego w stronę Gołańczy  i 281 na odcinku Kcynia – Nakło oraz uruchomienie przewozów na tych liniach.

Uczestnikami spotkania byli starosta nakielski Tadeusz Sobol oraz wicestarosta nakielski Tomasz Miłowski, a także władze Gminy Kcynia z burmistrzem Markiem Szarugą, wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Wojciech Jankowiak,  wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Zbigniew Ostrowski oraz przewodniczący Komisji Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Temat budzi ogromne zainteresowanie. Zagadnienie omawiali przedstawiciele: Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Firmy IDOM wykonującej  opracowanie  studium wykonalności na odcinek Wągrowiec – Gołańcz- granica województwa wielkopolskiego, Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terenowego „Komunikacja” a ze strony gospodarzy Burmistrz Kcyni Marek Szaruga i wicestarosta Tomasz Miłowski.

Wśród dyskutujących odnotowano burmistrzów gmin zainteresowanych uruchomieniem ruchu  na liniach 356 i 281, także w ich dalszym biegu poza Kcynią, starostę wągrowieckiego, radnych Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Powiatu Nakielskiego, Gminy Kcynia.

Najistotniejszym elementem tego spotkania stało się oświadczenie wicemarszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o decyzji Zarządu Województwa o ogłoszeniu konkursu na opracowanie studium wykonalności wraz z dokumentacją projektową na wymienione wyżek odcinki linii 356 i 281. Konkurs będzie ogłoszony w miesiącu wrześniu, a jego rozstrzygnięcie nastąpi w październiku b.r. Fizyczna realizacja rewitalizacji powinna nastąpić już w nowej unijnej  perspektywie budżetowej.

Można powiedzieć, że spotkanie było efektywne i budzące nadzieję na  tak potrzebne mieszkańcom regionu odnowienie ruchu na tych liniach kolejowych.

Na początku spotkania zaprezentowały się dzieci z przedszkola w Kcyni w strojach pałuckich i programem artystycznym.

Organizatorami i gospodarzami spotkania byli: starosta nakielski i burmistrz Kcyni.

materiał: Starostwo Powiatowe w Nakle (tekst: W. Gajewski, zdjęcia: M. Oleś)