Spotkanie wojewody z dyrektorami placówek oświatowych i konferencja prasowa w Nakle nad Notecią

Dzisiaj, 3 kwietnia 2024 roku wojewoda kujawsko-pomorski Michał Sztybel w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią spotkał się z dyrektorami placówek oświatowych z terenu gminy Nakło nad Notecią. Tematem spotkania był dostępny program finansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki pn. „Aktywna Szkoła”. Samorządy we współpracy ze szkołami mają teraz czas, by przygotować wnioski o przystąpieniu do programu. Program „Aktywna Szkoła” to realny impuls do niezbędnych zmian w obszarze sportu i zdrowia. Ma na celu wykorzystanie przyszkolnej infrastruktury, zapewnienie profesjonalnej opieki trenerskiej, aktywizacja społeczeństw lokalnych, a przede wszystkim wsparcie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży szkolnej.

Ministerstwo do końca 2024 roku na cele „Aktywna Szkoła” i „Aktywna Szkoła – zakup sprzętu sportowego” przeznacza aż 335 mln zł. Na kolejne lata już zabezpieczono większe środki, które mają zapewnić trwałość rezultatów i pełniejsze wykorzystanie infrastruktury, kształtowanie oferty zajęć i poprawę kondycji Polaków.

Jednym z kluczowych rozwiązań tego programu jest zwiększenie liczby godzin pracy osób prowadzących zajęcia i pokrycie całości wynagrodzenia ze środków Ministerstwa. Znacząco wzrosną też stawki wynagrodzeń za prowadzenie zajęć.

Resort sportu zakłada, że program „Aktywna Szkoła” będzie finansowo wspierać samorządy w zakresie upowszechniania aktywności fizycznej nie tylko wśród uczniów, ale także całych rodzin – oferta jest wielopokoleniowa.

Po spotkaniu odbyła się konferencja prasowa z udziałem wojewody Michała Sztybel, wiceburmistrza miasta i gminy Nakło nad Notecią Krzysztofa Błońskiego i przewodniczącego Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią Pawła Wiśniewskiego.

 

 

tekst i zdjęcia: Dariusz Wojciechowski