Spotkanie z przewodniczącymi rad powiatów

W Mediatece Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu odbyło się wczoraj (21 lutego) spotkanie przewodniczącej sejmiku województwa Elżbiety Piniewskiej z przewodniczącymi rad powiatów z całego województwa, będące kontynuacją cyklicznych spotkań w ramach Forum Samorządowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Forum Samorządowe łączy środowiska samorządowe wszystkich szczebli, stanowiąc płaszczyznę wymiany doświadczeń i formułowania wspólnych stanowisk w sprawach istotnych dla mieszkańców regionu.

Podczas wczorajszego spotkania dr hab. Janusz Golinowski z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy wygłosił prelekcję na temat samorządności jako narzędzia decentralizacji państwa w perspektywie mijających 25 lat. W programie znalazło się również omówienie aktualnych wyzwań rozwojowych województwa, które przedstawił dyrektor Departamentu Planowania Rozwoju i Innowacji w Urzędzie Marszałkowskim Adam Stańczyk. Nad województwem jako wspólnotą regionalną pochylił się pełnomocnik marszałka województwa ds. współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego Andrzej Potoczek.

W tym roku mija 25 lat od ustanowienia samorządu terytorialnego na poziomie wojewódzkim i powiatowym.

 

 

Departament Planowania Rozwoju i Innowacji w Urzędzie Marszałkowskim

zdjęcia: Spotkanie przewodniczącej Elżbiety Piniewskiej z przewodniczącymi rad powiatów, fot. Andrzej Goiński UMWKP