Środki ochrony osobistej przekazano kcyńskim służbom

Burmistrz Kcyni Marek Szaruga przekazał w dniu wczorajszym środki ochrony osobistej m. in. maseczki, płyn dezynfekcyjny, rękawiczki, przyłbice policjantom z Komisariatu Policji w Kcyni. Przy okazji podziękował im za ich służbę w tym trudnym dla wszystkich czasie.

Taki sam zestaw trafi również do kcyńskich ratowników medycznych, a wcześniej przekazano także do NZOZ Nasza Przychodnia. Wczoraj rozdawane były także maseczki dla seniorów.

materiał. A.Duda-Nowicka