Środki unijne na infrastrukturę społeczną w tym Centrum Akceptacji i Aktywności Społecznej w Paterku

Prawie 28 milionów złotych wynosi wartość uruchamianego dziś (26 września 2019 roku) wsparcia z Regionalnego Programu Operacyjnego oraz Programu Rozwoju. Największe środki przeznaczone zostaną na gospodarkę odpadami, wśród innych dofinansowanych projektów znalazły się rozbudowa przedszkola w Rogowie (powiat żniński), budowa infrastruktury społecznej w Paterku (powiat nakielski) i Czersku Świeckim (powiat świecki) czy budowa ścieżki rowerowej w powiecie bydgoskim. Umowy beneficjentom wręczyli marszałek Piotr Całbecki i wicemarszałek Dariusz Kurzawa.

Wręczyliśmy umowy o dofinansowanie na niezwykle ważne projekty dotyczące gospodarki odpadami. Dzięki takim działaniom zwiększa się udział odpadów zebranych selektywnie oraz poddanych odzyskowi i recyklingowi – powiedział marszałek Piotr Całbecki

Infrastruktura społeczna

W Paterku w powiecie nakielskim powstaje Centrum Akceptacji i Aktywności Społecznej. Znajdą się w  nim między innymi Środowiskowy Dom Samopomocy, warsztaty terapii zajęciowej oraz inne instytucje związane z aktywizacją społeczną. Powiat nakielski otrzymał ponad 3 milionów zł na budowę centrum. Z kolei gmina Jeżewo (powiat świecki) przebuduje dawną szkole w Czersku Świeckim na klub młodzieżowy i miejsce spotkań seniorów. Również w powiecie świeckim w miejscowości Bagniewo zmodernizowana zostanie świetlica wiejska. Przedsięwzięcie realizuje gmina Pruszcz. W Rogowie w powiecie żnińskim rozbudowane zostanie przedszkole gminne. Projekt dofinansowany kwotą 1,5 miliona złotych pozwoli na utworzenie dodatkowych 50 miejsc dla przedszkolaków. Natomiast, dzięki dofinansowaniu w wysokości ponad 1 miliona złotych Szkoła Podstawowa w Przyłękach (gmina Białe Błota, powiat bydgoski) przejdzie gruntowną termomodernizację.

Umowę w imieniu powiatu nakielskiego podpisali: Tadeusz Sobol – starosta nakielski, Tomasz Miłowski – wicestarosta nakielski i Irena Pilarska – skarbnik powiatu.

Opracował na podstawie informacji Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu – Zbigniew Kubisz

zdjęcia: Mikołaj Kuras