Stan zero. Muzeum Okręgowe przygotowuje nową wystawę

298

Wystawa Stan Zero będzie czynna od 7 maja do 27 czerwca 2021. Będzie pierwszą wystawą czasową w nowo otwartym budynku przy ul. Gdańskiej 4 w Bydgoszczy.

Koncepcja wystawy powstała w Katedrze Grafiki Wydziału Grafiki i Komunikacji Wizualnej Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu w Poznaniu, a jej kuratorem jest Maciej Kurak. Na wystawie zaprezentowany zostanie spójny zespół prac artystów – pedagogów Katedry Grafiki poznańskiego Uniwersytetu Artystycznego, ukazujących zjawisko oddziaływania historycznej grupy artystycznej Bunt na współczesnych grafików.

„Nowy Bunt” – to w pełni adekwatne określenie współcześnie tworzących artystów,
nieformalnej grupy twórców poznańskich z kręgu Katedry Grafiki, świadomie nawiązujących do programu historycznej, ekspresjonistycznej grupy Bunt, zwłaszcza na płaszczyźnie przekazu. Często prace tych artystów inspirowane są programem, twórczością, a nawet działalnością poznańskiego Buntu, stanowiąc swoisty dialog między przeszłością
a teraźniejszością.

Jak podkreśla Barbara Chojnacka, z Działu Grafiki MOB, aktualna ekspozycja stanowi część większego projektu graficznego Katedry Grafiki, realizowanego od 2014 roku w formie wystaw i działań artystycznych. Jednym z rozbudowanych przedsięwzięć, w którym uczestniczyli artyści „Nowego Buntu” była ekspozycja Bunt – Ekspresjonizm – Transgraniczna awangarda. Prace z berlińskiej kolekcji prof. St. Karola Kubickiego, której towarzyszyły wystawy Refleks i Ulotka. Ekspozycja była prezentowana kolejno w Muzeum Narodowym w Poznaniu, Muzeum Okręgowym im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, Muzeum im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Dreźnie i Dolnośląskim Centrum Fotografii Domek Romański we Wrocławiu (2015). Niewtajemniczeni mogliby zadać pytanie – co łączy Bydgoszcz z ekspresjonizmem? Pozostając w kręgu wydarzeń historycznych odpowiemy, że Stefan Szmaj, który w naszym mieście mieszkał i tworzył w dwudziestoleciu międzywojennym.

Kurator wystawy – Maciej Kurak zapowiada, że projekt – wystawa Stan zero będzie „aktualną odsłoną interpretacji zagadnień społecznie zaangażowanych, poruszających temat utylitaryzmu i multikulturowości. Będzie też wprowadzeniem do opisania globalnych zjawisk opartych na mechanizmie «systemów–światów» uwarunkowanych przez gospodarkę kapitalistyczną, która projektuje nową mapę świata podzielonego na centra, pół peryferie i peryferie. Artyści podejmą też próby pokazania ukrytych mechanizmów kultury, które bywają odpowiedzialne za utrzymywanie się ksenofobii w społeczeństwach”.

Trzy sekwencje ekspozycji, zatytułowane: System, „+,-„ Homage á Bunt et Jung Idysz, Stan zero odnoszą się do zasadniczych problemów.Na ekspozycji zaprezentowane zostaną prace 17 twórców, są to: Krzysztof Balcerowiak, Andrzej Bobrowski, Stefan Ficner, Sławomir Iwański, Jarosław Janas, Dorota Jonkajtis, Kajetan Karczewski, Maciej Kurak, Agnieszka Maćkowiak, Maryna Mazur, Witold Modrzejewski, Grzegorz Nowicki, Max Skorwider, Piotr Szurek, Michał Tatarkiewicz, Radosław Włodarski i Zbigniew Zieliński.

Prace zostały wykonane w różnych technikach graficznych, w formacie A5, nawiązującym do niewielkich wymiarów rycin stosowanych przez artystów Buntu i Jung Idisz. Każdy
z twórców zaprezentował tylko jedną grafikę, a minimalizmowi zespołu dzieł odpowiadała minimalistyczna aranżacja – w „przenośnej galerii” o  sześciobocznej formie.

Muzeum planuję realizację programu towarzyszącego, obejmującego m.in.:

Spotkanie graficzne Stan zero. Spotkanie wokół książki Bunt. Nowe ekspresje, z udziałem artystów – uczestników wystawy.

Warsztaty graficzne w formule on-line, prowadzone przez artystów grafików, uczestników wystawy

Warsztaty graficzne, połączone z oprowadzaniem i pokazem graficznym.

*Termin otwarcia może ulec zmianie ze względu na sytuacje epidemiczną warunkującą ponowne otwarcie instytucji kultury.

Natalia Szczerbińska – Kierownik Działu Promocji i Marketingu MOB