Stanowisko ogólnopolskich organizacji samorządowych w sprawie finansowania oświaty

Związek Powiatów Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP, Związek Miast Polskich, Unia Metropolii Polskich oraz Unia Miasteczek Polskich zajęły wspólne stanowisko, w którym zwracają się do Rządu i Parlamentu o podjęcie zdecydowanych działań, które:

  • doprowadzą do zagwarantowania gminom, powiatom i województwom środków finansowych niezbędnych do realizacji zadań oświatowych,
  • zakończą złą praktykę narastającego niedoszacowania kwot przekazywanych samorządom na podwyżki płac dla nauczycieli, które dalece odbiegają od faktycznie ponoszonych wydatków na wypłatę zwiększonych wynagrodzeń,
  • pozwolą na właściwe przygotowanie się do realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2020/2021, z uwzględnieniem konsekwencji trwania stanu epidemii w Polsce.

Z pełną treścią tego dokumentu można zapoznać się poniżej.


Załączniki

źródło: Związek Powiatów Polskich