Starostwo Powiatowe w Nakle ogłosiło konkursy 2-6/2020!

Wczoraj, 13 stycznia 2020 roku Zarząd Powiatu Nakielskiego ogłosił otwarte konkursy ofert nr 2-6/2020 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań powiatu nakielskiego w 2020 roku.

Ostateczny termin składania ofert w ramach konkursów 2-6/2020 ustala się na dzień 6 lutego 2020 r. O zachowaniu terminu decyduje data dostarczenia oferty do Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią.

Warunki udziału w konkursach, terminy, kryteria oceny oraz wszelkie kwestie związane z konkursami opisane zostały szczegółowo w regulaminach konkursów 2-6/2020 – załączniki nr 1-5 do uchwały.

Wzór oferty

Prawidłowo wypełniona oferta

Uchwała Zarządu Powiatu Nakielskiego

Zał. Nr 1 – Regulamin konkursu 2_2020

Zał. Nr 2 – Regulamin konkursu 3_2020

Zał. Nr 3 – Regulamin konkursu 4_2020

Zał. Nr 4 – Regulamin konkursu 5_2020

Zał. Nr 5 – Regulamin konkursu 6_2020

Zał. Nr 6 – Regulamin komisji dokonującej oceny

Zał. Nr 7 – Karta oceny formalnej

Zał. Nr 8 – Karta oceny merytorycznej

Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią