STOP cyberprzemocy – „Hejt w sieci”

Hejt to bardzo niebezpieczne zjawisko, które narodziło się wraz z rozwojem internetu. Może przybierać róże formy, a niektóre z nich kodeks karny definiuje jako przestępstwa. Warto zapoznać się czym jest „hejt” w internecie, aby być świadomym jak mu przeciwdziałać i edukować najmłodszych o niebezpieczeństwie jakie za sobą niesie.

Rozwój sieci internet niesie za sobą wiele korzyści. Pozwala on zbliżyć do siebie ludzi oddalonych o setki kilometrów, jest skarbnicą wiedzy na każdy temat oraz źródłem bieżących informacji. Niestety rozwój technologii niesie za sobą również wiele niebezpieczeństw. Wraz z rozwojem internetu rozwinęło się zjawisko „Hejtu” czyli agresji w sieci. Kodeks karny nie określa dokładnej definicji hejtu. Najczęściej poprzez powyższe określenie rozumie się szeroko pojętą agresję w cyberprzestrzeni.
Hejt nie musi być tylko negatywnym komentarzem ukierunkowanym wyłącznie na obrażenie drugiej osoby. Hejtem będzie również zamieszczanie obrazków czy przerobionych zdjęć mających na celu poniżenie ofiary ataku.

Wyrażanie konstruktywnej krytyki na dany temat jest bardzo ważnym zjawiskiem pozwalającym rozwijać się osobom, które są nią poddane i nie jest to przestępstwo. Niestety ludzie schowani za ekranami monitora czy telefonu czują się bezkarni i negatywna opinia na dany temat zmienia się w hejt, który ma za zadanie obrażenie czy nawet grożenie innym co jest przestępstwem. Czasami jedno zdanie wypowiedziane za dużo może prowadzić do strasznej tragedii. Należy pamiętać, że wszystko w internecie zostawia ślad. Dlatego zanim zamieścisz negatywny komentarz na jakiś temat zastanów się czy jest on jeszcze krytyką ukierunkowaną na wskazanie dlaczego dana rzeczy albo zjawisko nam się nie podoba czy jest już hejtem nastawionym na sprawianie przykrości innym.

W związku z powyższym negatywne zachowania, które wyczerpują definicje hejtu w internecie znajdują swoje odzwierciedlenie w kodeksie karnym. Znajdziemy tam takie przestępstwa jak:

Artykuł 190 Kodeksu Karnego – Groźba karalna
§ 1. Kto grozi innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę osoby najbliższej, jeżeli groźba wzbudza w zagrożonym uzasadnioną obawę, że zostanie spełniona, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Artykuł 190a Kodeksu Karnego – Stalking
§ 1. Kto poprzez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia, poniżenia lub udręczenia lub istotnie narusza jej prywatność, podlega karze pozbawiania wolności od 6 miesięcy do 8 lat.

Artykuł 212 Kodeksu Karnego – Zniesławienie
§ 1. Kto pomawia inna osobę, grupę osób, instytucję, osobę prywatną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

Artykuł 216 Kodeksu Karnego – Znieważenie
§ 1. Kto znieważa inną osobę w jej obecności albo chociaż pod jej nieobecność, lecz publicznie lub w zamiarze, aby zniewaga do osoby tej dotarła, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.
§ 2. Kto znieważa inną osobę za pomocą środków masowego komunikowania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

W związku z powyższym policjanci apelują szczególnie do rodziców, aby kontrolowali jakie komentarze umieszczają ich dzieci na profilach społecznościowych czy różnych forach. Warto również przeprowadzić rozmowę z najmłodszymi dotyczącą „hejtu”, jak mu przeciwdziałać, jakie niesie ze sobą zagrożenia oraz jak odpowiednio reagować na niego.

 

 

st. sierż. Kamil Smoliński – p.o. Oficera prasowego KPP Nakło nad Notecią