Stypendium „PRYMUS POMORZA I KUJAW II” dla uczniów Krzywoustego w Nakle nad Notecią

Projekt stypendialny „Prymus Pomorza i Kujaw II” realizuje Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

Wśród tegorocznych stypendystów są uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Krzywoustego w Nakle nad Notecią: Urszula Kowalczyk z kl. II mi, Wiktor Duliba z kl. II mi oraz Marcin Kotewa z kl. IV bch. Warunkiem uzyskania stypendium były wysokie wyniki w nauce oraz sukcesy (tytuł finalisty lub laureata) w określonych regulaminem konkursach i olimpiadach przedmiotowych.

Stypendyści zobowiązani są do realizacji Indywidualnych Planów Rozwoju Edukacyjnego. Wspólnie ze swoimi opiekunami dydaktycznymi, nauczycielami, zaplanowali zadania mające na celu poszerzaniu wiedzy z wybranych dziedzin, przedmiotów nauczania, a także udział w zawodach, konkursach, olimpiadach. Urszula Kowalczyk zaplanowała rozwijanie kompetencji z języka angielskiego, Wiktor Duliba poszerzanie wiedzy z historii, a Marcin Kotewa z geografii. Otrzymane wsparcie finansowe w formie stypendium z pewnością pomoże im w realizacji tych planów.

Społeczność I LO życzymy uczniom kolejnych sukcesów.

 

Materiał własny I LO im. Bolesława Krzywoustego w Nakle nad Notecią