Sukces uczniów ZSS w Kcyni w bydgoskim konkursie „Co zawdzięczamy Janowi Pawłowi II”

123

W 101 rocznicę urodzin Karola Wojtyły, naszego rodaka – papieża Jana Pawła II, Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Bydgoszczy zorganizował w maju 2021 roku konkurs „Co zawdzięczamy Janowi Pawłowi II”, w ramach IX Konkurs dla Papieża Polaka „Aby pamięć o Nim była wciąż żywa”. Dzieci i młodzież mogli uczestniczyć w formach konkursu: literackiej, plastycznej i muzycznej.

Uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Kcyni z sukcesem wzięli udział w konkursie plastycznym oraz literackim. Prace konkursowe powstały podczas nauczania zdalnego i zostały przekazane organizatorowi drogą pocztową oraz elektroniczną.

W konkursie plastycznym III miejsce ex aequo zajęli:

  • Daria Nowak z kl.II SPaut
  • Kinga Jasińska z kl. VI SPum
  • Michał Szymczyk z kl. IV SP

 W konkursie literackim wyróżnienie otrzymał:

  • Krystian Hausz z kl. III PDPA

Uczestnicy konkursu zostali nagrodzeni i wyróżnieni pamiątkowymi dyplomami, nagrodami rzeczowymi, słodyczami.

Opiekunami uczniów w konkursie były nauczycielki:  Kamila Marosz i Alina Polowiec.

Tekst i zdjęcia:  Alina Polowiec