Światowy Dzień Seniora w Mroczy

14 listopada obchodziliśmy Światowy Dzień Seniora. Z tej okazji mrotecki Klub Seniora zorganizował spotkanie. Obecnych przywitała Przewodnicząca Klubu Seniora – Danuta Oszczak, która w swoim imieniu złożyła życzenia z okazji przypadającego święta.

Na ręce Przewodniczącej Klubu Seniora życzenia w imieniu władz samorządowych złożyli: Sekretarz Miasta i Gminy Mrocza – Renata Jesionowska – Zawieja oraz Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Mroczy – Jarosław Okonek.

Podczas spotkania dokonano także podsumowania dwóch projektów, w których Klub Seniora uczestniczył w tym roku, tj.:

– „Razem w stronę samodzielności z Happy Frog”

– „Dzielni – samodzielni z Happy Frog”.

O projektach opowiedział Michał Raczyński – Firma Happy Frog, który był ich realizatorem. Na dwa projekty udało się pozyskać dofinansowanie w wysokości 100 tyś zł.

Seniorzy naszej gminy poprzez udział w szerokiej ofercie mieli okazję na atrakcyjne zagospodarowanie wolnego czasu, integrację poprzez zabawę i kulturę, nabycie nowych umiejętności oraz rozwój zdolności interpersonalnych i postaw prospołecznych.

Celem projektów było pobudzenie oraz utrzymanie aktywności seniorów, służącej włączeniu społecznemu poprzez organizację zajęć terapeutycznych, ogólnorozwojowych i integracyjnych. W ramach projektu zaoferowano uczestnikom wiele form wsparcia, dzięki którym powyższe cele udało się uzyskać. Przy okazji realizacji projektów powstał także film pn. „Ślady”, którego reżyserem była Justyna Misterkiewicz – Hamowska, który został odtworzony podczas dzisiejszego spotkania.

Urząd Miasta i Gminy Mrocza