Święto Niepodległości w nakielskiej Dwójce

W tym roku Narodowe Święto Niepodległości, w związku z pandemią Covid 19 wygląda  inaczej niż w poprzednich latach.  Dwa dni poprzedzające 11 listopada w Szkole Podstawowej nr 2 w Nakle nad Notecią upłynęły pod hasłem „Dla Niepodległej”. Mimo ograniczonych możliwości  wszystkie działania społeczności szkolnej skierowane były na upamiętnienie tego najważniejszego polskiego święta. Na lekcjach historii, j.polskiego i godzinach wychowawczych uczniowie zapoznali się z genezą święta i działaniami Polaków prowadzącymi do wolności oraz twórczością literacką tego okresu. Tematyka niepodległości poruszana była również na języku angielskim. Na plastyce uczniowie w swojej twórczości przedstawili  wrażenia artystyczne związane z tematem niepodległości. Powstały bardzo interesujące prace. Na muzyce poznano i śpiewano pieśni patriotyczne z tego okresu. Natomiast podczas lekcji religii uczniowie pochylali się nad dewizą Bóg – Honor – Ojczyzna oraz  obejrzeli  piękną animację IPNu „Niezwyciężeni” ukazującą dążenia Polaków do niepodległości. Kolejnym przedsięwzięciem w nakielskiej Dwójce był konkurs biblioteczny na temat Niepodległej. We wtorek o godz.11.11. na zdalnych zajęciach uczniowie z nauczycielami odśpiewali „Mazurek Dąbrowskiego”.  Tego dnia uczniowie uczestniczyli w zajęciach w strojach galowych z kotylionami. W zdalnej rzeczywistości w podniosłym, patriotycznym nastroju uczciliśmy Narodowe Święto Niepodległości.

Beata Witusińska – Szkoła Podstawowa nr 2 w Nakle nad Notecią