Szkolenie online pn. „BDO bez tajemnic – rady i wskazówki dla rolnika”

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie wspólnie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu serdecznie zapraszają na szkolenie online pn. „BDO bez tajemnic – rady i wskazówki dla rolnika”, które odbędzie się 23 lutego 2024 r.o godz. 10:00.

Wytwórcy odpadów będący rolnikami gospodarujący na powierzchni użytków rolnych powyżej 75 ha, mają obowiązek zarejestrować się w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO), a także na bieżąco prowadzić ilościową i jakościową ewidencję odpadów zgodnie z katalogiem odpadów.

Uczestnicy szkolenia uzyskają wiedzę dotyczącą obowiązków rolnika w świetle ustawy o odpadach i sposobu poruszania się po rejestrze BDO.

W programie szkolenia:

  1. Zapoznanie uczestników z bazą danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami (BDO).
  2. Obowiązki które spoczywają na rolnikach w związku z posiadaniem wpisu w BDO.
  3. Przedstawienie informacji o sposobie przygotowania ewidencji wytwarzanych odpadów oraz sprawozdania rocznego o wytwarzanych odpadach.
  4. Najczęściej popełniane błędy podczas przygotowania sprawozdania rocznego.
  5. Wątpliwości i pytania rolników, którzy podlegają rejestracji w BDO.

Szkolenie będzie prowadzone przez eksperta w dziedzinie gospodarki odpadami.

Prosimy o upowszechnienie informacji o szkoleniu na stronie Państwa gminy oraz wśród rolników, którzy podlegają obowiązkowi rejestracji i ewidencji odpadów w BDO.

Szkolenie jest bezpłatne.

 

Natalia Czyżewska-Suchoń Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie