Szkolenie wojska polskiego w Kowalewku

Od 29 listopada br. na terenie Bazy Operacyjnej Jednostki Ratownictwa Specjalnego w Kowalewku trwa intensywne szkolenie typu SERE B dla żołnierzy Wojska Polskiego. W oparciu o potencjał logistyczny JRS oraz miejscowe uwarunkowania terenowe, a także w dość ekstrymalnych warunkach pogodowych żołnierze realizują szereg zadań mających na celu przystosowanie do działań na gdy zostajesz oddzielony od reszty swojego zespołu i pojmany do niewoli jako zakładnik przez co stajesz się Izolowanym Personelem. Żołnierze muszą liczyć się z tym, że przeciwnik będzie próbować wydobyć  informacje siłą i przemocą, a sposoby działania mogą być dalekie od tych założonych w Konwencjach Genewskich. Muszą poradzić sobie w izolacji do czasu próby odbicia, a także wykorzystać szansę na ucieczkę i przetrwać we wrogim otoczeniu i nie rzucając się w oczy przetrwać do przybycia wsparcia.  Szkolenia tego typu wpisały się już na stałe w działalność na rzecz obronności kraju, którą we współpracy z MON realizuje Jednostka Ratownictwa Specjalnego w Kowalewku.
SERE to skrót z angielskiego:

Survival – przetrwanie w ekstremalnym środowisku;

Evasion – unikanie, przeciwdziałając przechwyceniu przez przeciwnika;

Resistance – opór, przeciwdziałanie wykorzystaniu, w przypadku schwytania;

Escape – ucieczka, z zamiarem połączenia z macierzystą strukturą.

www.jrs-kowalewko.pl