Szkołom z Gminy Mrocza przekazano laptopy

W ramach realizacji projektu grantowego “Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” Gminie Mrocza udało się pozyskać dofinansowanie w kwocie 69 961,00 zł, co stanowi 100% kwoty wydatków kwalifikowanych projektu. Za tą sumę zakupiony został sprzęt w postaci 54 laptopów.

W tym tygodniu zostały one przekazane szkołom znajdującym się na terenie Gminy Mrocza: Niepublicznej Szkole Podstawowej w Kosowie, Szkole Podstawowej w Witosławiu oraz Szkole Podstawowej w Mroczy, zgodnie ze zgłoszonym wcześniej przez dyrektorów poszczególnych szkół zapotrzebowaniem.

Ewelina Musiał – UMiG Mrocza