Szubin: II posiedzenie Rady Seniorów

30 lipca 2021 roku w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szubinie odbyło się II posiedzenie Rady Seniorów Gminy Szubin. Przewodniczący Jan Kostecki przywitał przybyłych radnych seniorów, przedstawicieli klubów seniora oraz zaproszonych gości: Sekretarz Gminy – Renatę Kabullę, Dyrektor MGOPS – Renatę Michalak oraz Kierownika Referatu Organizacyjnego i Promocji – Izabelę Mężykowską.

Tematem przewodnim posiedzenia było omówienie i dyskusja nad statutem rady. Sekretarz Gminy przybliżyła kompetencje Rady Seniorów oraz odpowiadała na pytania dotyczące planów i zamierzeń gminy w ramach polityki senioralnej. Do dyskusji o zaangażowaniu seniorów i ich udziale w projektach aktywizacyjnych włączyła się Pani Renata Michalak.

Ponadto rozmawiano o możliwości szczepień przeciw COVID-19 dla osób starszych oraz o możliwości samospisu w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań.

UM Szubin