Szubin: Konkursy na dyrektorów szkół i przedszkoli

Burmistrz Szubina ogłasza konkursy na kandydatów na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Szubin:

  • Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kowalewie,
  • Szkoły Podstawowej im. Andrzeja Grubby w Kołaczkowie,
  • Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Turze,
  • Samorządowego Przedszkola nr 2 w Szubinie,
  • Samorządowego Przedszkola nr 3 im. Wandy Chotomskiej w Szubinie.

Link do szczegółów ogłoszeń: http://bip.szubin.pl/?cid=420

Urząd Miejski w Szubinie