Szubin: Majowa sesja Rady Miejskiej za nami

28 maja 2020 r. odbyła się XIX zdalna sesja Rady Miejskiej w Szubinie. Sekretarzem obrad trzeciej zdalnej sesji był Wiceprzewodniczący Remigiusz Kasprzak.

Podczas wideokonferencji Przewodnicząca Rady przedstawiła informację o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz o zgłoszonych interpelacjach i zapytaniach radnych. Burmistrz Szubina Mariusz Piotrkowski przedstawił sprawozdanie międzysesyjne z działalności Urzędu Miejskiego oraz trwających inwestycjach gminnych.

Radni podjęli dyskusje w sprawie przedstawionych wcześniej przez Burmistrza informacji dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi w gminie, wysokości umorzeń podatków za 2019 r. oraz akcji „Zima” 2019/2020. Przyjęto ocenę zasobów pomocy społecznej Gminy Szubin za 2019 rok opracowaną przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szubinie.

Drogą mailową radni otrzymali raport o stanie Gminy Szubin za 2019 rok. Debata w tym temacie zaplanowana jest na czerwcowej sesji.

Jednogłośnie podjęto uchwały:

  1. w sprawie przyjęcia Regulaminu kąpieliska w Wąsoszu nad Jeziorem Wąsoskim;
  2. zmieniającą wieloletnią prognozę finansową gminy Szubin;
  3. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2020 rok.

źródło: Urząd Miejski w Szubinie