Szubin: Nie tylko zamkowe historie z młodzieżą z Kołaczkowa

13 czerwca 2024 roku do Muzeum Ziemi Szubińskiej przybyła klasa IV ze Szkoły Podstawowej im. Andrzeja Grubby w Kołaczkowie pod opieką Agnieszki Grobelskiej i Marty Sztok na lekcję historyczno-turystyczną dot. średniowiecznego, szubińskiego zamku. Wiedzę i różnego rodzaju ciekawostki wzbogacone artefaktami znajdującymi się w zasobach muzealnych przybliżyła dzieciom kustosz muzeum dr Kamila Czechowska. Przy okazji dzieci zwiedziły aktualne „rowerowe” wystawy znajdujące się na auli muzealnej. Szczególnie wystawa związana z podróżą Kazimierza Nowaka przez Afrykę wzbudziła emocje w uczniach, którzy znali tę postać z lektury szkolnej. Następnie wszyscy uczestnicy, aby zwizualizować zdobytą wiedzę, udali się na historyczny spacer śladami zabytkowych ruin i ich budowniczego Sędziwoja Pałuki. Dziękujemy za miłe spotkanie. 

Kamila Czechowska – Kustosz/Dyrektor Muzeum Ziemi Szubińskiej