Szubin: Piąty, a zarazem ostatni dzień Trafionych Ferii

Dzień piąty TRAFIONYCH FERII podsumowuje działania z całego tygodnia. Dziś liczy się każdy mały punkt, każda czynność która może przyczynić się do zwycięstwa podczas tych tygodniowych zmagań. Jak co dzień zbiórka w sali ,,W’’ godz.10.00, czekamy przysłowiowe „15 minut” na pozostałych uczestników, dziś gości jest 21, nie wszyscy mogli być z różnych względów. Kadeci jak każdego dnia gotowi do pomocy czekają aż uczestnicy ustawią się w kolumnie dwójkowej, przemarsz korytarzami do sali głównej, która na czas ferii stała się szkolna stołówka. Krótkie objaśnienie dzisiejszych zmagań i tego, co dziś wszystkich czeka. Z założenia działania zaplanowano do 14:00. Wiemy, po doświadczeniu ostatnich dni, że cztery godziny to zdecydowanie za mało.

Ostatni dzień TRAFIONYCH FERII rozpoczęliśmy od spotkania o tradycji, rozwoju i zakresie działalności Kurkowego Bractwa Strzeleckiego z Solca Kujawskiego. Bractwo reprezentowali: brat Bartłomiej Wesołowski, brat Jacek Cabaj, brat Wojciech Sokół oraz brat Jakub Pycior. Natomiast o  podstawowych zadaniach funkcjonariuszy Służby Więziennej z Zakładu Karnego w Potulicach opowiadali: por. Krzysztof JUREK, ppor. Rafał KWAŚNIEWSKI, szer. Nina SZAFRAŃSKA.

Potem nastąpiło przeszeregowanie w grupy zadaniowe i rozpoczęła się realizacja założeń piątego dnia TRAFIONYCH FERII:

– samoobrona na sali gimnastycznej;

– przygotowania do pokazu dynamicznego z udziałem uczestników;

– pierwsza pomoc;

– strzelnica wirtualna;

– strzelnica pneumatyczna;

– wystawa broni sportowej i kolekcjonerskiej;

– wystawa  „141 lat Fajansu z Włocławka”;

– rozkładanie i składanie karabinu;

– indywidualne spotkania z obecnymi partnerami szkoły: Zakład Karny w Potulicach, Wojskowe Centrum Rekrutacji w Bydgoszczy, Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Solcu Kujawskim.

W ramach pierwszej pomocy ósmoklasiści prezentowali wszystkie umiejętności, które nabyli podczas trwania zajęć i byli za nie oceniani. Poziom okazał się bardzo wysoki. Wszyscy ósmoklasiści, którzy ćwiczyli z nami pierwszą pomoc wykazali się dużym zaangażowaniem w nabywaniu nowych umiejętności.

Wielką popularnością cieszyła się wystawa broni sportowej i historycznej przygotowana KSSK GWARD Oddział Szubin. Można było przymierzyć się, dopytać, pooglądać.

Jedną z konkurencji, która wywoływała wiele emocji było rozkładanie i składanie karabinu szkoleniowego na czas.

W tle pozostałych zadań prowadzono działania taktyczne, z pełnym zaangażowaniem i wyposażeniem oraz trening samoobrony.  Zanim odbył się apel końcowy wszyscy uczestnicy przeszli do pomieszczeń przeznaczonych do ćwiczeń taktyki, gdzie najbardziej zaangażowani ósmoklasiści i niektórzy rodzice współuczestniczyli w pokazie dynamicznym.

Udział w konkurencjach, połączony ze zwiedzaniem wystawy „141 lat Fajansu z Włocławka”.

Wyróżniono najbardziej zaangażowanego uczestnika i najlepszych ratowników.

Wyróżniono też najmłodszych uczestników. Wrażenia uczestników jakie zauważyliśmy mogą prowadzić do stwierdzenia, że wszyscy bawili się naprawdę znakomicie, nawiązane nowe znajomości i zdobyte doświadczenie podczas zajęć zapewne przyczynią się do miłego wspominania i oczekiwania na dalsze spotkania. Już dziś zapraszamy na DRZWI OTWARTE szkoły zaplanowane na 21 i 22 marca.

Okazało się, że Trafione Ferie były sposobem na rodzinne spędzanie  czasu. Rodzice często towarzyszyli dzieciom w feryjnych zmaganiach i podejmowali próbę rywalizacji. Podziękować należy wszystkim kadetom OPW i klas wojskowych, bez ich pomocy i zaangażowania trudno byłoby zorganizować Trafione Ferie. Kadeci wykazali się w 100% podczas tych dni spędzonych wraz z uczestnikami Trafionych Ferii. Obowiązki i zadania jakie wykonywali pozwoliły na bezpieczne przeprowadzanie konkurencji  i niejednokrotnie swoją wiedzą i umiejętnościami pomagali tym, którzy troszeczkę mieli kłopotów z wykonaniem zadań.

Dziękujemy za wsparcie przedsięwzięcia i udział:

– Panu Staroście Tadeuszowi Sobolowi za objęcie patronatem TRAFIONYCH FERII,

– Powiatowi Nakielskiemu za materiały promocyjne i gadżety,

– 8 Kujawsko-Pomorskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej,

– Nadwiślańskiemu Oddziałowi Straży Granicznej Z Bydgoszczy,

– Wojewódzkiej Kujawsko-Pomorskiej Komendzie Ochotniczego Hufca Pracy,

– Wojskowemu Centrum Rekrutacji z Bydgoszczy,

– Kurkowemu Bractwu Strzeleckiemu z Solca Kujawskiego,

– Zakładowi Karnemu w Potulicach,

– KSSK GWARD oddział Szubin, za zorganizowanie wystawy broni, prezentację samochodów zabytkowych TARPAN i SCANIA, oraz treningi strzeleckie na strzelnicy pneumatycznej,

– niestety z przyczyn losowych nie mógł zaprezentować się Związek Rezerwistów Rzeczypospolitej Polskiej.

Zapraszamy na następne TRAFIONE FERIE – sezon 2025.

 

Alicja Jaśkowiak – Dyrektor Zespołu Szkół im. prof. Emila Chroboczka w Szubinie