Szubin: Współpraca Zespołu Szkół im. E. Chroboczka z służbą więzienną

Czerwony Ze Zdjęciem Przemoc Domowa Plakat - 2

Dzięki współpracy z Zakładem Karnym w Potulicach Zespół Szkół im. prof. Emila Chroboczka w Szubinie przystąpiła do ogólnopolskiego programu Służby Więziennej związanego z edukacją proobronną młodzieży „W SŁUŻBIE OJCZYŹNIE”.

Program obejmuje edukację młodzieży związaną z kształtowaniem postaw obywatelskich, proobronnych i patriotycznych, w sposób szczególny realizowaną poprzez prowadzenie szkoleń strzeleckich (art. 2 ust. 2c i 2d ustawy). Dzięki nowej regulacji możliwe stało się rozpoczęcie kształcenia młodzieży w sferze proobronnej z wykorzystaniem fachowej wiedzy i doświadczenia funkcjonariuszy oraz infrastruktury Służby Więziennej.

W Programie mogą wziąć udział szkoły ponadpodstawowe oraz organizacje pozarządowe, członkami których są uczniowie szkół ponadpodstawowych, w szczególności organizacje harcerskie i związki strzeleckie. Realizacja szkolenia strzeleckiego w zakresie potrzeb edukacyjnych młodzieży odbywa się z zachowaniem jego bezpiecznego przebiegu. Prowadzącymi w ramach Programu są funkcjonariusze Służby Więziennej, którzy ukończyli kurs specjalistyczny dla kierowników działu ochrony lub posiadają uprawnienia instruktora strzelectwa. Do szkolenia strzeleckiego wykorzystuje się broń i amunicję szkolną, repliki broni strzeleckiej, trenażery strzeleckie oraz broń pneumatyczną o energii wylotowej nie większej niż 17 J wraz z amunicją przeznaczoną do tego rodzaju broni, które pozostają na wyposażeniu danej jednostki organizacyjnej Służby Więziennej.

Należy podkreślić, że to już drugi program ogólnopolski do którego przystąpił Zespół Szkół od momentu nawiązania porozumienie o współpracy z Zakładem Karnym  w Potulicach dnia 20 maja 2022 roku. Wynikiem współpracy jest propozycja skierowana do tegorocznych absolwentów klas ósmych – klasa służby więziennej w Technikum. Do tej klasy zapraszamy szczególnie uczniów zainteresowanych pracą w więziennictwie. Program zajęć ma na celu przyswojenie wiedzy i umiejętności z zakresu działania tej formacji mundurowej, uczniowie będą mogli osobiście zobaczyć jak funkcjonuje zakład karny i jak wygląda codzienna służba oraz specyfika pracy funkcjonariusza Służby Więziennej.

 

Mateusz Smoliński – Zespół Szkół im. prof Emila Choboczka w Szubinie