Szubin: Wybrano Radę Seniorów

Podczas XXIV sesji Rady Miejskiej w Szubinie, która odbyła się 30 września 2020 roku w Muzeum Ziemi Szubińskiej w Szubinie wyłoniono nowych członków Rady Seniorów Gminy Szubin na kadencję 2020-2024.

Nową Radę Seniorów powołano na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz § 5-11 załącznika do uchwały nr XXI/196/20 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy Szubin i nadania jej statutu.

Skład nowej Rady Seniorów przedstawia się następująco:

  1. Kandydatury wybrane w publicznym naborze:

– Borys Krzysztof

– Głowacki Stanisław

– Jeziorska Helena

– Kaszewska Halina

– Konieczna Barbara

– Kostecka Krystyna

– Owczarzak Wawrzyniec

– Serafin Kazimierz

– Twardowski Bogdan

2. Kandydatury wskazane przez Radę Miejską w Szubinie:

– Bąk Aleksander

– Kostecki Jan

– Łoboda Kazimierz

3. Kandydatury wskazane przez Burmistrza Szubin:

– Karnowski Edmund

– Siewkowska Danuta

– Tomiczak Włodzimierz

Kadencja Rady Seniorów trwa 4 lata od dnia ślubowania.

Nowo wybranym członkom Rady Seniorów II kadencji życzymy owocnych spotkań, które pozwolą na realizację różnych inicjatyw.

Urząd Miejski w Szubinie