Szubin: Zaproszenie na wykład prof. dr hab. Aleksandra Lasika

Burmistrz Szubina Mariusz Piotrkowski, Prezes Akcji Katolickiej w Szubinie Danuta Siewkowska, Dyrektor Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna dr Kamila Czechowska zapraszają na spotkanie w 82. ROCZNICĘ AGRESJI ZSRR NA POLSKĘ.

Piątek, 17 września 2021 r., godz. 17.00 w Muzeum Ziemi Szubińskiej.

Program:
– wykład prof. dr hab. Aleksandra Lasika

  1. WRZESIEŃ 1939. IV ROZBIÓR POLSKI

– finisaż wystawy pt. POWSTANIE WARSZAWSKIE 1944. BITWA O POLSKĘ przygotowanej przez Centralę Biura Edukacji Narodowej IPN w Warszawie

– złożenie wiązanek kwiatów i zapalenie zniczy pod Pomnikiem Ofiar Zbrodni Hitlerowskich i Komunistycznych z lat 1939 – 1989

Aleksander Lasik to urodzony w Szubinie polski socjolog i historyk, profesor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i kierownik Zakładu Historii Najnowszej i Dziejów Migracji na tym uniwersytecie. Autor kilkudziesięciu prac zwartych i artykułów dotyczących organizacji SS i systemu niemieckich obozów koncentracyjnych. M.in. Sztafety Ochronne w systemie niemieckich obozów koncentracyjnych. Rozwój organizacyjny, ewolucja zadań i struktur oraz socjologiczny obraz obozowych załóg SS.

Kamila Czechowska – Kustosz/Dyrektor Muzeum Ziemi Szubińskiej