Szubin: 60. Konkurs Sztuki Ludowej Pałuk rozstrzygnięty, nagrody i wyróżnienia wręczone

Konkurs Sztuki Ludowej Pałuk, organizowany przez Szubiński Dom Kultury od 60 lat, odgrywa bardzo ważną rolę w kultywowaniu i podtrzymywaniu tradycji i sztuki ludowej Pałuk w takich dziedzinach jak: haft, rzeźba i zdobnictwo. Integruje od społeczność lokalną dając jej poczucie przynależności regionalnej i jednocześnie możliwość wyróżnienia się na tle sąsiednich regionów.

Komisja w składzie: mgr Kinga Turska-Skowronek – przewodnicząca, mgr Bożena Olszewska – członek, mgr Roman Skiba – członek, stwierdziła, iż na 60. Konkurs Sztuki Ludowej Pałuk wzięło udział 70 autorów, którzy nadesłali 290 prac z dziedziny haftu 55 prac, 175 prac ze zdobnictwa i 60 prac z zakresu rzeźby i zabawek.

W grupie twórców ludowych i amatorów znalazło się 36 osób dorosłych, które przedstawiły 206 prac. Grupa kontynuatorów tradycyjnej sztuki ludowej (dzieci i młodzież) liczyła 34 osoby, które przygotowały 84 prace. W dziedzinie haftu 11 twórczyń zaprezentowało swoje prace, w dziedzinie rzeźby 8 artystów, w zdobnictwie 17 osób. W grupie dzieci i młodzieży udział wzięło w kategorii zdobnictwo – 31 osób, w kategorii rzeźba – 3 osoby.

po zapoznaniu się z nadesłanymi pracami Komisja przyznał następujące nagrody i wyróżnienia:

Haft

nagroda specjalna – Halina Kaszewska

nagroda I – Małgorzata Bołka, Maria Tomczak, Renata Adamczyk i Krystyna Ługiewicz

nagroda II – Iwona Nowak, Krystyna Bylicka

nagroda III – Irena Zielińska, Barbara Kalka, Maria Gruchała i Wiesława Kotarba.

Rzeźba

nagroda specjalna – Piotr Woliński

nagroda I – Piotr Marciniuk

nagroda II – Ariel Czechowski, Eryk Tubiszewski

nagroda III – Agata Zielińska

wyróżnienie – Krzysztof Jabłoński, Mirosław Nowak

Rzeźba dzieci i młodzieży

nagroda – Przemysław Czopek, Maja Jędryczka, Maja Ficek

Zdobnictwo

nagroda I – Jadwiga Bołka, Małgorzata Bołka, Wiesława Palczewska, Marlena Bałka

nagroda II – Maria Tomczak, Jagoda Koguciuk, Paweł Pietroń, Katarzyna Pietroń-Gbór, Dominika Komorowska-Pietroń, Zuzanna Macioszek, Agata Maludzińska, Krystyna Kwiatkowska

nagroda III – Maria Kwiatkowska, Julia Kubiak, Ewa Jaszak, Aleksandra Maludzińska

wyróżnienie – Elżbieta Piechowiak

Zdobnictwo Dzieci i Młodzieży

nagrody – Jakub Palczewski, Iga Palczewska, Rozalia Krzemkowska, Natalia Krzemkowska, Luiza Maludzińska, Sandra Kapczyńska, Anita Maludzińska, Julia Grabowska, Kajetan Bąkowski, Roksana Sipińska, Idalia Lipińska, Martyna Kwaśniewska, Szymon Kwaśniewski.

wyróżnienie – Anastazja Kwiatkowska, Marika Pawłowska

Patronami honorowymi konkursu byli: Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Starosta Nakielski, Starosta Wągrowiecki, Starosta Żniński, Wójt Gminy Wągrowiec, Burmistrz Wągrowca. Współorganizatorami i sponsorami byli: Gmina Szubin, Gmina Kcynia, Gmina Łabiszyn, Bank Spółdzielczy w Szubinie, Stowarzyszenie Twórców Ludowych oddział Bydgosko-Toruński, Szubińskie Towarzystwo Kulturalne.

Po wręczeniu nagród i wyróżnień przez zaproszonych gości, podziękowania współorganizatorom i sponsorom wręczyła dyrektor Szubińskiego Domu Kultury Alina Gordon. Na zakończenie wystąpił Zespół „Jesienny Kwiat”. Należy podkreślić, że w roku 2022 Wanda Szkulimowska została patronem imiennym Konkursów Sztuki Ludowej Pałuk organizowanych przez Szubiński Dom Kultury.

tekst i zdjęcia: Dariusz Wojciechowski

Kopiowanie, przetwarzanie, powielanie w całości lub w części treści opisu, zdjęć oraz wszelkich elementów graficznych a także przechowywanie w systemach wyszukiwania, umieszczanie na innych stronach www, przekazywanie, przesyłanie czy udostępnianie innym osobom wyżej wymienionych elementów bez zgody właściciela i autora jest zabronione. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.).