Szubińskie liceum w ekstraklasie projektów Erasmus+

Projekt Erasmus+ „Reversed Roles at School: Flipped Classroom and Learning Through Teaching” realizowany w latach 2016-2018 w szubińskim liceum został wyróżniony przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję programu Erasmus+. Wyróżnione zostały 32 projekty spośród ponad ośmiuset, które otrzymały  granty w latach 2014-2020. Na jego realizację szkoła otrzymała wówczas kwotę 29 000 euro. Nagroda została odebrana przez  szkolne koordynatorki Magdalenę Piekarską  i Ewę Mieczkowską-Szczekot podczas sympozjum „Podziel się sukcesem”, odbywającego się w Warszawie w dniach 5-6 lutego. Podczas spotkania wyróżnione szkoły przedstawiały rezultaty swoich projektów. Uczestnicy wzięli również udział w warsztatach zarządzania projektami.

Warto wspomnieć, że jest to jeden z sześciu projektów Erasmus+, które realizowała szkoła w ciągu ostatnich 4 lat. Pozyskano w ten sposób kwotę prawie 180 000 euro. W ramach tych działań uczniowie odwiedzili szkoły partnerskie w Hiszpanii, Islandii, Turcji, Rumunii, dwukrotnie byli we Włoszech, a także na Węgrzech i Łotwie. Nauczyciele uczestniczyli w szkoleniach w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i Irlandii oraz Austrii. Szkoła wzbogaciła się o nowoczesną bazę dydaktyczną, między innymi pracownię iPadów, które wykorzystywane są na lekcjach. Pod koniec ubiegłego roku przez dwa miesiące w szubińskim liceum uczyły się dwie uczennice z Węgier, zaś w marcu 2020 roku dwie uczennice liceum odbędą taki sam wyjazd do węgierskiej szkoły w Eger.

Od 11 lutego przez trzy dni liceum gościć będzie uczniów z partnerskich szkół w ramach obecnego projektu „Duma narodowa w europejskim kontekście”, a w tegorocznych planach jest jeszcze wyjazd uczniów na Węgry.

Ewa Mieczkowska – Szczekot