Termomodernizacja szkoły w Lubaszczu trwa!

Zupełnie nowego oblicza nabiera Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Łokietka w Lubaszczu. Od października uczniowie będą przychodzić do szkoły, której modernizacja spełnia nie tylko ważną funkcję estetyczną, ale przede wszystkim termomodernizacyjną.
Bydgoska firma BYDGOSTA Sp. z o.o. przez cały czas pracuje nad dociepleniem ścian i stropodachu budynku szkoły oraz wymianą części stolarki okiennej. Trwają także prace instalacyjne.
Ważnym elementem w zakresie instalacji sanitarnych jest usprawnienie wentylacji, wymiana instalacji c.o. i grzejników wraz z montażem kolektora słonecznego wspomagającego instalację ogrzewania c.w.u. Powstaje także kotłownia gazowa wraz z instalacją gazową i zewnętrznym, podziemnym zbiornikiem gazu LPG.
W zakresie instalacji elektrycznych planowana jest m.in. wymiana instalacji odgromowej, wymiana źródeł światła w części opraw, wykonanie instalacji w kotłowni oraz wykonanie wspomagającej instalacji fotowoltaicznej.
W miniony czwartek starosta nakielski – Tadeusz Sobol wraz z wicestrostą – Tomaszem Miłowskim oraz radną Rady Powiatu Nakielskiego, a zarazem przewodniczącą Komisji Edukacji, Promocji i Sportu – Rozalią Wencel przyjechał sprawdzić postęp prac.
Co warte uwagi, prawie milion złotych (757 618,75 zł) na niniejszą inwestycję udało się pozyskać w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym; Modernizacja energetyczna budynków publicznych w ramach polityki terytorialnej.
Projekt nosi nazwę Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Lubaszczu wraz z budową kotłowni.
Modernizacja, która ma miejsce w Lubaszczu w przyszłości zaowocuje zwiększeniem efektywności energetycznej. Nie zapominajmy także, że przejście na gospodarkę niskoemisyjną w sektorze publicznym ma pozytywny wpływ na środowisko.

autor: Monika Oleś – Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią