To już pewne. Dwa domy dziennego pobytu powstaną w powiecie nakielskim

Przez kilka ostatnich lat w powiecie nakielskim była mowa o planach związanych z adaptacją rożnych budynków na miejsce pobytu dla osób potrzebujących wsparcia, seniorów czy osób z niepełnosprawnością. Organ wykonawczy Powiatu Nakielskiego podjął decyzję, że taka placówka powstanie w modernizowanym właśnie Centrum Akceptacji i Aktywności Społecznej w Paterku – w dawnym budynku tzw. „białej szkoły”. Środki na rewitalizację wspomnianego budynku udało się pozyskać z RPO WK-P dzięki działaniom LGD „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”. Drugi Dom Dziennego Pobytu powstanie w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury i Rekreacji w Mroczy.

Jak wskazuje wiele prognoz statystycznych liczba osób starszych w naszym powiecie z roku na rok będzie coraz większa, już dzisiaj 17% populacji w powiecie nakielskim stanowią osoby w wieku poprodukcyjnym. O tym, jak duże jest zapotrzebowanie na tego typu miejsca świadczy także wyższy niż średni wojewódzki udział osób korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej.

Funkcjonowanie Dziennych Domów Pobytu możliwe będzie dzięki dofinansowaniu projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Na DDP w Mroczy pozyskano 1 340 309,34 zł, natomiast działanie DDP w Paterku zostanie wsparte kwotą 1 346 472,20 zł.

Nabór uczestników Dziennego Domu Pobytu w Paterku oraz Dziennego Domu Pobytu w Mroczy ruszy najprawdopodobniej pod koniec roku.

Na zdjęciach Centrum Akceptacji i Aktywności Społecznej w Paterku – przyszłe miejsce Domu Dziennego Pobytu w Paterku.

materiał: Monika Oleś / Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią