Tomasz Lewandowski wybrany na dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Szubinie

W dniu 7 sierpnia 2019 roku odbył się konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Szubinie. Do konkursu przystąpiły trzy osoby. Piętnastoosobowa komisja, w skład której wchodziło czterech przedstawicieli organu prowadzącego (Powiat Nakielski), czterech przedstawicieli organu sprawującego nadzór pedagogiczny (Kuratorium Oświaty), dwóch przedstawicieli rady pedagogicznej, dwóch przedstawicieli rady rodziców i trzech przedstawicieli zakładowych organizacji związkowych , zarekomendowała Zarządowi Powiatu Nakielskiego kandydaturę Tomasza Lewandowskiego na stanowisko dyrektora. Dzisiaj, 12 sierpnia 2019 roku Zarząd Powiatu Nakielskiego podjął uchwałę w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora ZSS w Szubinie Tomaszowi Lewandowskiemu z dniem 1 września 2019 roku na okres 5 lat szkolnych do 31 sierpnia 2024 roku.

tekst: Zbigniew Kubisz