Toruń: Hołd w Dniu Zwycięstwa

Dziś (8 maja) obchodzimy Narodowy Dzień Zwycięstwa upamiętniający zakończenie drugiej wojny światowej w Europie. Sekretarz województwa Marek Smoczyk złożył kwiaty pod obeliskiem na placu Rapackiego w Toruniu, poświęconym mieszkańcom Torunia poległym i pomordowanym w czasie okupacji, oraz pod pomnikiem ofiar niemieckich obozów jenieckich na toruńskich Glinkach.

Obelisk na Glinkach poświęcony jest więźniom niemieckich obozów jenieckich (Stalag XX-A), które funkcjonowały w Toruniu w okresie drugiej wojny światowej i po jej zakończeniu. Największą grupę jeńców stanowili żołnierze radzieccy, których na terenie toruńskiego stalagu zginęło ponad 14 tysięcy.

W obozie w Glinkach przytrzymywani byli również żołnierze brytyjscy. Ich rodziny pragnęły oddać hołd ofiarom podczas majowej wizyty w naszym regionie. Z powodu pandemii Covid-19 nie mogły przybyć. Znicze i kwiaty w ich imieniu złożyli przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego.

W zeszłym roku hołd więźniom Stalagu XX-A oddała oficjalna delegacja zaprzyjaźnionego regionu Fife w Szkocji z przewodniczącym Rady Regionu Jimem Leishmanem na czele oraz przedstawicielami stacjonującego w Toruniu batalionu amerykańskiego (więcej). We wrześniu 2019 roku miejsce pamięci odwiedziła również młodzież z Fife, która zapaliła znicze i złożyła przywiezione przez siebie muszle ze szkockich plaż (więcej).

Druga wojna światowa była największym w historii konfliktem zbrojnym, w którym uczestniczyła większość państw europejskich wraz z koloniami, państwa obu Ameryk oraz Azji. Wojna rozpoczęła się 1 września 1939 roku agresją niemieckiej III Rzeszy na Polskę. Głównymi stronami konfliktu były państwa Osi (III Rzesza, Włochy, Japonia) i państwa koalicji antyhitlerowskiej. Wojnę w Europie zakończyło podpisanie 7 maja 1945 roku we francuskim Reims aktu bezwarunkowej kapitulacji III Rzeczy. Wojnę na świecie zakończyła kapitulacja Japonii 2 września 1945 roku. W walkach uczestniczyło 1,7 miliarda ludzi, śmierć poniosło 70 milionów osób.

Na zdjęciu wyróżniającym uroczystość złożenia kwiatów pod obeliskiem poświęconym mieszkańcom Torunia poległym w czasie II wojny światowej (plac Rapackiego), fot. Andrzej Goiński

Departament Współpracy Międzynarodowej oraz Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

zdjęcia: Andrzej Goiński