Trwa remont drogi gminnej – ul. Leśnej w Dębowie

W dniu 23.07.2019 r.  Wójt Gminy Sadki – Dariusz Gryniewicz podpisał umowę z wykonawcą REDON Nakło spółka z o.o. reprezentowana przez Prezesa Spółki Andrzeja Trudzińskiego w sprawie inwestycji Remont drogi gminnej ulicy Leśnej w Dębowie na odcinku 1,51km.

W dniu 5.08.2019 r. Wykonawca rozpoczął roboty budowlane mające na celu wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na odcinku 1,51km. Wykonawca obecnie wykonał nawierzchnię – pierwszą warstwę nakładki asfaltowej, następnie zostaną wykonane zjazdy oraz rowy odwadniające, a na koniec zostanie ułożona nowa warstwa asfaltowa ścieralna i zostaną utwardzone pobocza jezdni.

Gmina Sadki złożyła wniosek o dofinansowanie ww. zadania z Funduszu Dróg Samorządowych w ramach naboru nr 1/2019/FDS. Zadanie to znalazło się na liście podstawowej wskazującej do otrzymania 55% dofinansowania.

Michalina Zygmunt  Kierownik Referat Inwestycji,Planowania Przestrzennego i Gospodarki Mieszkaniowej Urzędu Gminy w Sadkach