Trzeciewnica: „Lawendowy zakątek”

Pod takim hasłem Szkolne Koło Caritas i Kółko Przyrodnicze „Pan Doświadczalski” działające przy Niepublicznej Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Trzeciewnicy zrealizowało projekt zatwierdzony w wyniku ogólnopolskiej akcji „Ekologia integralna Encykliki Laudato Si w działaniu wspólnot Caritas i społeczności lokalnych” realizowanych przez Caritas Polska. Cały projekt był dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Głównym celem projektu było podniesienie świadomości ekologicznej i wzmocnienie odpowiedzialności za środowisko. W tym celu dzieci zostały zaproszone do wspólnych prac przy zakładaniu „Lawendowego zakątka” i dbaniu o niego np. podlewanie, uzupełnianie wodą poidełek, do udziału w konkursach i warsztatach.

Uczniowie zapoznali się z treścią Encykliki Laudato Si i przesłaniem papieża Franciszka o ekologii. Powstały plakaty promujące dbałość człowieka o wspólny dom jakim jest Ziemia.

Większość projektu była realizowana na boisku szkolnym. Pierwszym działaniem było przesunięcie i częściowo usunięcie kompostownika. Tego zadania podjął się absolwent naszej szkoły Pan Tomasz Sadowski.

Następnie na boisko szkolne zostały przywiezione palety drewniane. To zasługa Pana Remigiusza Rynkiewicza, który z dobroci serca podarował nam 18 sztuk. Wszystkie wykorzystano do naszego projektu.

Mając materiał i miejsce do dalszych działań, postawiliśmy konstrukcję z drewnianych palet i odgrodziliśmy boisko szkolne od kompostownika. Piłowaliśmy, zbijaliśmy deski, wkręcaliśmy wkręty, szlifowaliśmy, bardzo dużo pracy!

EFEKT?! – ogrodzenie i trzy ławki, wszystko z palet. Pomalowaliśmy na biało. Zrobiliśmy również ogrodzenie dla lawendy. Zakupiliśmy kolorowe, jednoroczne rośliny i obsadziliśmy powstałe ogrodzenie. Powstały karmniki, poidełko, hotel dla owadów zapylających.

Przy budynku szkolnym, pan Rysiu nasz woźny, wraz z Panem Leszkiem Wiśniewskim, zamontował zbiornik na deszczówkę. Woda, która dotychczas spływała bezpośrednio na trawę wokół szkoły, teraz częściowo jest zbierana, aby darmową wodą deszczową, w suche słoneczne dni, podlewać zasadzone kwiaty.

W ramach projektu w powstałym „Lawendowym zakątku” 24 maja odbyło się spotkanie z pszczelarzem, który uwrażliwił uczniów na potrzeby owadów zapylających oraz na ich ważności w prawidłowym funkcjonowaniu naszej planety. Pszczelarz, pan Ludwik Żurek, pochwalił nasz powstały zakątek, szczególną uwagę zwrócił na gatunki roślin sprzyjającym owadom jak lawenda, aksamitka, heliotrop itp.

Odbyły się również 2 czerwca warsztaty wyjazdowe z ornitologiem z panem Dawidem Kilonem na Stawach Ślesińskich. Celem wyjazdu było zapoznanie uczniów z różnorodnością ptaków zamieszkujących pobliskie okolice, ich obserwacją oraz ustaleniem, które gatunki ptaków mogą odwiedzić nasze boisko szkolne, a tym samym Lawendowy zakątek.

Projekt został zakończony. Powstał Lawendowy zakątek, miejsce przyjazne bioróżnorodności. Jest miejsce dla człowieka, roślin, owadów i ptaków.

Powstało miejsce odpoczynku, z którego uczniowie podczas przerw międzylekcyjnych lub w godzinach popołudniowych, chętnie korzystają.

W roku szkolnym jest to miejsce edukacyjne, w którym odbywają się spotkania przyrodnicze np. spotkanie z pszczelarzem, lekcje przyrody, zajęcia oddziału przedszkolnego itp.

O Lawendowy zakątek mają poczucie odpowiedzialności pracownicy szkoły oraz dzieci, które dbają o systematyczne podlewanie roślin. Dodatkowo, poza projektem, z inicjatywy dzieci, powstał ogródek zielny, w którym uczniowie posadzili zioła przyniesione z przydomowych ogródków.

Lawendowy zakątek jest tematem wielu osób, którzy zauważyli wkład dzieci i dorosłych, nie tylko z pobliskiej szkoły, ale również mieszkańców wsi.

Realizatorzy projektu: uczniowie NSP Trzeciewnica działający w Szkolnym Kole Caritas z opiekunem Teresą Kauc oraz kółku przyrodniczym „Pan Doświadczalski” z opiekunem Jolantą Stawicką