Tydzień Edukacji Globalnej w ZSCKR w Samostrzelu

Tegoroczna edycja Tygodnia Edukacji Globalnej odbyła się w dniach 14 -20 listopada 2022 roku pod hasłem Solidarnie ponad granicami. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że żyjemy w świecie, który jest w coraz większym stopniu globalny. Nasze życie jest coraz bardziej splecione z życiem innych ludzi na całej kuli ziemskiej. Jednocześnie zwiększają się rozbieżności i nierówność. Jest oczywiste, że globalne problemy i wyzwania – bieda, zrównoważona przyszłość, pokój i zgoda – wymagają rozwiązań ogólnoświatowych.

Edukacja globalna jest bardzo ważną odpowiedzią na rzeczywistość życia w globalnym świecie, a Tydzień Edukacji Globalnej to święto ludzi zainteresowanych światem i zmienianiem go na lepsze. Nasza szkoła dołączyła do grona innych szkół, organizacji młodzieżowych i instytucji oraz wszelkich zainteresowanych stron, aby się spotkać, porozmawiać oraz podnieść naszą wspólną świadomość na temat globalnych wyzwań.

Uczniowie podczas spotkania inicjującego obchody TEG dowiedzieli się, na czym polega edukacja globalna i jakie wartości leżą u jej podstaw. W czasie wystawy plakatowej pod hasłem „Globalne współzależności” młodzież zapoznała się z globalnymi wyzwaniami takimi jak, zapewnienie zrównoważonego rozwoju oraz budowanie partnerskich relacji gospodarczych i społecznych pomiędzy krajami Globalnej Północy i Globalnego Południa. Podczas spotkania nie zabrakło również filmów i animacji, które zachęcały widzów do zmiany perspektywy oraz krytycznego myślenia.

Tekst: Ewa Zdrojewska -Baliniak