Uczennica Szkoły Podstawowej w Łobżenicy laureatką ogólnopolskiego konkursu plastycznego!

Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka to święto szczególne, pełne dziecięcej radości, zabawy, to również podkreślenie istotnej roli dorosłych – mamy, taty, babci, dziadka, ale też nauczycieli, pedagogów czy Rzecznika Praw Dziecka, którzy powinni stać na straży tych praw, respektować je i podejmować działania mające na celu ich ochronę.

W związku z Ogólnopolskim Dniem Praw Dziecka, obchodzonym corocznie 20 listopada, ustanowionym uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 7 listopada 2014 roku dla upamiętnienia 25. rocznicy przyjęcia przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Konwencji o Prawach Dziecka, Rzecznik Praw Dziecka- Mikołaj Pawlak ogłosił konkurs dla wszystkich szkół podstawowych i ponadpodstawowych na wykonanie pracy plastycznej o tematyce związanej z prawami dziecka, w trzech kategoriach wiekowych. Dwie dotyczyły szkoły podstawowej: klasy I – IV i klasy V – VIII oraz jedna dotyczyła szkół ponadpodstawowych.

Każda szkoła mogła nadesłać na konkurs maksymalnie 3 prace, wykonane dowolną techniką plastyczną i w dowolnym formacie.

W tym konkursie  Szkołę  Podstawową im. KEN w Łobżenicy reprezentowała uczennica klasy 8c- Zuzanna Łassa, która pod kierunkiem nauczycielki plastyki- Lucyny Pufal wykonała  dojrzałą pracę plastyczną, techniką malarsko- rysunkową i której to skan pracy został wysłany 17 grudnia 2021 r.   W bardzo wymownej i przemyślanej kompozycji ujęła swoją wizję tematu.

10 stycznia 2022 roku komisja konkursowa wyłoniła i opublikowała listę laureatów tegorocznego konkursu w każdej kategorii wiekowej. Nasza radość jest tym większa, bo Zuzanna została laureatką konkursu, otrzymując wyróżnienie II stopnia.

Należy dodać, że udział w konkursie wzięło ponad 1000 szkół z całej Polski i nadesłało kilka tysięcy dzieł sztuki autorstwa swoich uczniów. W ciągu miesiąca nasza uczennica otrzyma nagrodę rzeczową i dyplom.

Składamy Zuzannie gratulacje i dziękujemy za dotychczasową aktywność twórczą oraz podejmowanie wielu inicjatyw artystycznych.

mgr Lucyna Pufal