Uczniowie CKZIU w Wyrzysku na wycieczce w Laboratorium Wyobraźni w Poznaniu

W czwartek, 20 lutego 2020r. uczniowie klas I TIG i I TIŻ wyrzyskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego wzięli udział w wycieczce do Laboratorium Wyobraźni Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Poznaniu. Była to dla nich ogromna dawka wiedzy, zrozumienie otaczających nas zjawisk i pobudzanie ciekawości świata. Odbyły się warsztaty, na których uczniowie mogli eksperymentować, bawić się i poznawać świat.

Wycieczka została zrealizowana w ramach projektu „Eko Edukacja w Powiecie Pilskim”,
a opiekunami grupy byli P. Monika Borucka-Rerek, P. Elżbieta Olszewska.

Elżbieta Olszewska – CKZIU Wyrzysk