Uczniowie I LO w Szubinie stypendystami projektu „Humaniści na start!”

Uczniowie I LO im. Stanisława Wyspiańskiego w Szubinie zostali stypendystami projektu „Humaniści na start !” na rok szkolny 2019/2020. W gronie wyróżnionych znaleźli się: Monika Lisiecka, Olaf Jagodziński i Alan Jagodziński. Zgodnie z regulaminem celem projektu jest zwiększenie szans rozwoju edukacyjnego uczniów uzdolnionych w zakresie co najmniej jednego spośród nauczanych przedmiotów humanistycznych. Stypendia finansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z krajowych środków publicznych. Środki przyznawane są na okres 10 miesięcy danego roku szkolnego, a jego wysokość zależy od pozycji ucznia na liście rankingowej, która uwzględnia sumę punktów uzyskanych z danych kryteriów.
P. Szybowicz