Uczniowie Technikum Mundurowego BZDZ w Mroczy wzięli udział w akcji „Sprzątnie świata”

W dniu 18 września 2023 r. również uczniowie Technikum Mundurowego BZDZ w Mroczy wzięli udział w akcji „Sprzątanie świata”. Sprzątano okolice miasta Mrocza w kierunku ulicy Czereśniowej, w stronę dworca PKP, ulicę Łąkową do obwodnicy, park przy ulicy Łąkowej/Zielonej, cmentarz miejski, okolice wokół cmentarza.

Urząd Miasta i Gminy w Mroczy wyposażył szkołę w rękawiczki, worki na śmieci oraz zabrał z wyznaczonych punktów zbiorczych odpady.

Ta akcja promuje działania na rzecz poszanowania środowiska oraz kształtuje postawy proekologiczne.

 

źródło: Urząd Miasta i Gminy w Mroczy