Uczniowie z Paterka zwiedzają Izbę Regionalną w Występie

„Na świętego Andrzeja błyska pannom nadzieja.

Jaka święta Katarzyna, taka będzie cała zima.”

W poniedziałek 28 listopada 2022 roku uczniowie kl.2a i 2b z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Paterku mieli okazję zwiedzić izbę regionalną, założoną przez panią Iwonę Szopińską, Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Występie. Przekraczając próg izby dzieci znalazły się w innej rzeczywistości. Dowiedziały się jak nazywały się poszczególne pomieszczenia w dawnych domach, jakie przedmioty codziennego użytku były wykorzystywane do konkretnych czynności. Przekonały się, że nic nie było tak łatwe i oczywiste jak teraz. Pani dyrektor opowiedziała również o tym, jak powstało to magiczne miejsce i jaką ważną rolę odgrywa w edukacji szczególnie najmłodszego pokolenia.

Termin wyjazdu do szkoły w Występie nie był przypadkowy. Miała to być również okazja do poznania dawnych obyczajów, wróżb i zabaw andrzejkowych oraz katarzynkowych. Dzieci zostały podzielone na dwie grupy. Jedna z nich brała udział w zabawie tanecznej, poznając przy tym różne wróżby i zwyczaje, które towarzyszyły wiele lat temu młodym ludziom podczas wieczorów andrzejkowych. Druga grupa w tym czasie „przepowiadała” sobie przyszłość z lanego w tradycyjny sposób wosku. Na podstawie cienia, który rzucała ulepiona z wosku figurka, dzieci próbowały odgadnąć to, co może je czekać w najbliższym lub bardziej odległym czasie. Na pamiątkę pobytu w izbie uczniowie wspólnie w grupach pokolorowali pastelami ilustracje, które zostały powieszone w salach lekcyjnych. Każde dziecko zabrało ze sobą woskową pamiątkę, głownie po to, aby w domu jeszcze raz dokładniej się jej przyjrzeć i wyczytać przyszłość.

Opiekę nad uczniami sprawowały panie Anna Karolczak, Edyta Pietrykowska i Anna Lemantowicz.

Dziękujemy Pani Dyrektor Iwonie Szopińskiej za zaproszenie i piękne zaprezentowanie dzieciom obrazków z przeszłości, która jest przecież częścią nas.

 Anna Lemantowicz