Udział w żywych lekcjach historii w Biskupinie

Uczniowie klas Vb, c, d i VIc Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 4 w Nakle nad Notecią mieli okazję przybliżyć sobie historię poprzez udział  w Festynie archeologicznym w Biskupinie. Dzięki licznym ekspozycjom i inscenizacjom  na żywo mogli zobaczyć pracę bosego oracza z neolitu, indiańskie i celtyckie obozowiska, wczesnośredniowieczną wieś. Młodzież wzięła udział w pokazie walk. Próbowała swoich sił  w użyciu broni używanej przez plemię Wandali, starała się odtworzyć pracę archeologa odkopując i składając gliniane naczynia. Dla większości atrakcją było poznanie szczegółów życia w neolitycznej chacie i próbowanie jak smakują podpłomyki. Wszyscy wrócili do domów pełni nowych wrażeń i doświadczeń. Wycieczkę zorganizowały panie: Beata Taczyńska-Milczarek i Dagmara Zemło -Deja. Opiekę nad uczniami pełniły panie: Dorota Kamińska, Barbara Tadych, Lidia Zaremba-Klimek, Bogusława Kopras.

tekst: Dagmara Zemło – Deja

zdjęcia: Beata Taczyńska – Milczarek