Umowa na przebudowę drogi podpisana

28 czerwca 2019 roku w Urzędzie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią podpisana została umowa na przebudowę odcinka drogi gminnej łączącego miejscowość Janowo z drogą wojewódzką nr 246 i drogą powiatową nr 1926C.

Przetarg nieograniczony na to zadanie wygrała firma Kowalski Budownictwo ze Żnina. Przebudowa ma zakończy się do dnia 19.11.2019 r, a masa asfaltowa powinna był ułożona do dnia 20.10.2019 r. Koszt wykonania robót wyniesie 694 495,94 PLN.

Realizacja zadania dofinansowana jest ze środków Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych samorządu terytorialnego związanych z usuwaniem zniszczeń wtórnych dróg w wyniku wywożenia przez ciężki sprzęt wiatrołomów po nawałnicy, która miała miejsce w dniach 11-12 sierpnia 2017 r.

Uzyskanie dofinansowania nie byłoby możliwe gdyby nie pomoc udzielona Gminie Nakło nad Notecią przez Ministra Łukasza Schreibera oraz Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego Mikołaja Bogdanowicza.

Szymon Niemczewski – UMiG Nakło nad Notecią