Uroczyste pożegnanie Dyrektora Zakładu Karnego w Potulicach

Uroczyście pożegnano odchodzącego na zaopatrzenie emerytalne płk. Jarosława Nurkiewicza, Dyrektora Zakładu Karnego w Potulicach.

Podziękowania

Płk Jacek Gościak, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Bydgoszczy podziękował odchodzącemu  Dyrektorowi za wzorowe i profesjonalne pełnienie obowiązków, pracowitość i zaangażowanie, a także za znaczący wkład w funkcjonowanie jednostki oraz za wieloletnią służbę w strukturach Służby Więziennej.

Przebieg służby

Płk Jarosław Nurkiewicz zakończył długoletnią służbę, której poświęcił 28 lat swojego życia. Służbę rozpoczął w październiku 1992 roku jako wychowawca działu penitencjarnego, aby po kilku latach zostać zastępcą kierownika tego działu. Już w 2005 roku zajął stanowisko zastępcy Dyrektora Zakładu Karnego w Potulicach. Z potulicką jednostką rozstał się na niespełna dwa lata, kiedy to pełnił służbę w Zakładzie Karnym w Bydgoszczy – Fordonie. Do potulickiej jednostki wrócił w listopadzie 2015 roku, gdzie objął stanowisko Dyrektora.

Odznaczenia

Do najważniejszych odznaczeń jakie otrzymał płk Jarosław Nurkiewicz zaliczyć można Brązowy Krzyż Zasługi za propagowanie wartości patriotycznej przyznany 11 listopada 2018 roku przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. W trakcie wieloletniej służby otrzymał także: Złotą odznakę resortową za zasługi w pracy penitencjarnej, Medal Honorowy za zasługi w kształtowaniu i popularyzowaniu obywatelskiego stosunku do Służby Więziennej, Złoty Medal Honorowy za całokształt działalności na rzecz Stowarzyszenia Oficerów Więziennictwa oraz funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej oraz Odznakę 100-lecia Służby Więziennej.

Dodatkowe działania

Od lat zaangażowany w promowanie zawodu więziennika w społeczeństwie, aktywny członek Stowarzyszenia Oficerów Więziennictwa przyczyniający się do jego dynamicznego rozwoju. Od lat także wspierał organizację obchodów świąt państwowych oraz obchodów ważnych historycznych rocznic, m.in. wyzwolenia Niemieckiego Obozu „Potulice-Lebrechtsdorf” oraz wprowadzenia w Polsce stanu wojennego w roku 1981 r., co wiązało się z internowaniem w Zakładzie Karnym w Potulicach działaczy opozycji antykomunistycznej. Aktywnie współpracował w tym zakresie z władzami administracji rządowej i samorządowej, innymi formacjami mundurowymi, a także lokalnymi instytucjami i stowarzyszeniami. Wspierał również współpracę z Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz innymi lokalnymi uczelniami i szkołami. Zawsze otwarty na działalność społeczną i charytatywną dla osób potrzebujących pomocy i wsparcia.

Ostatni dzień

Ostatni dzień przyniósł wiele emocji! Nie obyło się bez wzruszenia wywołanego wspomnieniami oraz świadomością, że to ostatnie chwile w mundurze i zakończenie pewnego etapu w życiu poświęconego służbie innym. Pożegnał się z załogą potulickiego więzienia życząc wytrwałości w dalszym pełnieniu służby i dziękując za profesjonalizm i zaangażowanie w pracę.

Życzenia

Panu Pułkownikowi życzymy pomyślności i odpoczynku na zasłużonej emeryturze, ale również możliwości rozwijana swoich pasji. Biorąc pod uwagę zamiłowanie do piłki nożnej życzymy także kibicowania na niezliczonej liczbie meczów piłkarskich!

Praca u Pana boku była dla nas zaszczytem i wyróżnieniem!

tekst: chor. Justyna Sejdowska

zdjęcia: mjr Jarosław Nurkiewicz