Utwardzenie terenu przy nieruchomości na ul. Gdańskiej 8 w Więcborku

Została zakończona wspólna inwestycja Gminy Więcbork oraz Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Gdańska 8. W wyniku tych działań udało się wykonać utwardzenie podwórka przy tej nieruchomości. Finansowanie tej inwestycji solidarnie zostało podzielone pomiędzy wspólnotę oraz Gminę Więcbork.

To kolejne takie przedsięwzięcie na terenie Więcborka, wcześniej podobne inwestycje wykonano na podwórku przy Placu Jana Pawła II oraz Al. 600 – lecia i Gdańskiej. Zgodnie z zapowiedziami Burmistrza Gmina Więcbork w miarę posiadanych środków będzie współuczestniczyła w takich przedsięwzięciach. Jednakże inicjatywa tych remont oraz część środków finansowych powinna pochodzić z funduszy wspólnot mieszkaniowych.

Katarzyna Włodarczak – UM Więcbork

Print Friendly, PDF & Email