UWAGA: Od jutra zmiana organizacji ruchu w centrum Nakła nad Notecią

Mieszkańców Nakła nad Notecią i przejezdnych od jutra 25 listopada br. czekać będą spore zmiany w ciągu ulic Bydgoska – Rynek – Dąbrowskiego – pl. Marii Konopnickiej. Wszystko za sprawą jednokierunkowości.

Pierwszy etap zmian rozpocznie się już w dniach 13-14 listopada, kiedy to usuwane będzie istniejące oznakowanie poziome. W ten weekend prosimy o nieparkowanie na zatoczkach parkingowych przy ulicach Bydgoskiej i Dąbrowskiego. Jednocześnie przepraszamy za utrudnienia. 25 listopada na ulicach pojawi się nowe oznakowanie pionowe – od tego dnia obowiązywać będzie zmieniona organizacja ruchu. Końcowym etapem będzie malowanie poziomych znaków, co uzależnione jest od warunków pogodowych.

Co się zmieni?

Ulicami Bydgoską (od skrzyżowania z ul. Ks. P. Skargi) przez Rynek i Dąbrowskiego, aż do pl. M. Konopnickiej pojedziemy tylko jednokierunkowo. Wzdłuż ciągu tych ulic powstanie wiele dodatkowych miejsc parkingowych, a przy ul. Dąbrowskiego 38-40 przystanek komunikacji publicznej. Pomimo wprowadzenia jednokierunkowości pojazdów samochodowych umożliwiony zostanie dwukierunkowy ruch rowerowy. Samochody osobowe, jak i małe pojazdy komunikacji publicznej wjeżdżające do centrum miasta od strony Paterka, będą miały nakaz skrętu w ul. Długą – jeśli wcześniej nie zdecydują się zjechać na obejście północ-południe. Tym samym wjazd na Rynek – Dąbrowskiego będzie niemożliwy. Ulica Wąska w nowej organizacji ruchu zostanie wyłączona i udostępniona wyłącznie mieszkańcom przylegających do niej nieruchomości. Wyjazd z niej będzie możliwy jedynie w kierunku Rynku, a nie jak dotąd w obu kierunkach. Poruszający się z kierunku Staszica – Sądowa nie będą mogli podróżować od pl. M. Konopnickiej w kierunku Rynku.

Jakie są powody i cele zmian?

Od lat zauważalny jest wzmożony ruch pojazdów w ciągu ulic Dąbrowskiego – Rynek – Bydgoska. Jest to uciążliwe dla mieszkańców centrum, a także powoduje zwiększoną niską emisję, czyli pyłów i szkodliwych gazów emitowanych m.in. przez samochody. Wprowadzane zmiany mają na celu poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zmniejszenie natężenia ruchu kołowego, a co za tym idzie obniżenie poziomu hałasu. Dodatkowym aspektem związanym z komfortem pieszych będzie wprowadzenie ograniczenia prędkości do 30 km/h, a także umieszczenie 3 progów zwalniających – 1 na Rynku oraz 2 na ul. Dąbrowskiego. Zwiększy się ilość miejsc parkingowych, co pozytywnie wpłynie na dostępność lokalnych sklepów i usługodawców zlokalizowanych w centrum miasta. Zakładanym efektem będzie przeniesienie ruchu na 4 osie: drogę krajową nr 10 (wschód-zachód), Staszica-Mickiewicza-Nowa, Jackowskiego-Krzywoustego-Dworcowa oraz obejście pn-pd.

Zmiana stałej organizacji ruchu była omawiana na przestrzeni ostatnich kilku lat. Temat ten poruszany był z mieszkańcami Nakła nad Notecią, na zebraniach Samorządów Mieszkańców. Rozmowy prowadzili też radni na komisjach stałych Rady Miejskiej. Projekt analizowany był również przez Zespół Doradczy Starosty ds. Zarządzania Ruchem na drogach powiatu nakielskiego, w skład którego wchodzili m.in. policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji, Straż Miejska oraz pracownicy Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią.

Ruch na odcinku drogi w okolicy ronda przy ul. Poznańskiej uzgadniany był z Urzędem Marszałkowskim, a także Komendą Wojewódzką Policji. Ostatecznie zmiana stałej organizacji ruchu, która obowiązywać będzie od 25 listopada, została zatwierdzona przez starostę nakielskiego Tadeusza Sobola w dniu 4 października 2021 roku (SRZ.7121.226.2021), co pozwala na wprowadzenie jej w życie.

źródło: Urząd Miasta i Gminy Nakło nad Notecią