W Domu Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią realizowany jest kolejny projekt dla mieszkańców

We wrześniu br. w Domu Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią rozpoczęto działania związane z realizacją projektu skierowanego dla mieszkańców Domu – finansowanego z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” – Moduł IV. Zajęcia z animatorem-terapeutą Panią Gabrielą Antczak oraz z psychologiem Panią Krystyną Wegner-Kowalską cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców. Działania w ramach w/w projektu podejmowane są w celu przeciwdziałania poczuciu alienacji i izolacji mieszkańców w związku z obowiązującym stanem epidemii.

Dla zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców zakupione i zamontowane zostały na salach rehabilitacji oraz terapii – klimatyzatory z lampami wiruso i biobójczymi. W planie jest również zakup pawilonu, który umożliwi prowadzenie dodatkowych zajęć dla mieszkańców na zewnątrz budynku. Pawilon będzie również wykorzystywany podczas odwiedzin rodzin mieszkańców. Projekt realizowany jest we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Nakle nad Notecią. Zakończenie projektu przewidziane jest na grudzień br. Wartość całego projektu dla Domu Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią – to kwota: 36.700,00zł

Dom Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią