W hołdzie ofiarom potulickiego obozu

W Potulicach, przy pomniku ofiar obozu oraz kamieniu pamiątkowym, zapłonęły znicze i złożono wiązanki kwiatów.

Co roku w kwietniu (Miesiąc Pamięci Narodowej) obchodziliśmy w Potulicach rocznicę wyzwolenia obozu i zakończenia II wojny światowej. Poza przedstawicielami samorządów, służb mundurowych, organizacji i stowarzyszeń oraz młodzieży szkolnej w wydarzeniu uczestniczyli kombatanci – osoby, które jako dzieci przeżyły potulicki obóz. Przyjeżdżali tu niemal z całej Polski, często z członkami swych rodzin. Mieli okazję wysłuchać montażu słowno-muzycznego w wykonaniu uczniów szkoły w Potulicach noszącej imię Dzieci Potulic, mszy świętej, apelu poległych, złożyć wiązanki kwiatów w hołdzie tym, którym nie dane było przetrwać obozową gehennę. Następnie, po przemarszu pod kamień pamiątkowy i złożeniu kwiatów, udawali się na teren szkoły, gdzie przy poczęstunku mieli okazję spotkać się w swoim gronie, wymienić się wspomnieniami, czy po prostu porozmawiać.

W tym roku, z powodu pandemii wirusa, organizatorzy zostali zmuszeni do odwołania wydarzenia w takiej formie. Jednak mając na względzie pamięć o tych, którzy w potulickim obozie zginęli oraz wyrażając szacunek dla tych, którzy go przeżyli, burmistrz Sławomir Napierała wraz z przewodniczącym rady miejskiej Pawłem Wiśniewskim złożyli 24 kwietnia wiązanki kwiatów w obu miejscach pamięci, na których również zapłonęły znicze. Wiązanki złożyli także starosta nakielski Tadeusz Sobol, dyrektor szkoły Monika Schulz-Krainska,sołtys Grzegorz Ksobiak oraz przewodniczący Stowarzyszenia Potulice – Historia, Teraźniejszość, Przyszłość Bernard Joras.

Burmistrz Sławomir Napierała skierował też list do kombatantów, którego treść publikujemy poniżej:

Drodzy Kombatanci

W tym roku, po raz pierwszy od czasów, gdy przyjeżdżaliście do Potulic, aby uczestniczyć w kolejnej rocznicy wyzwolenia potulickiego obozu, nie mogliście wziąć udziału w wydarzeniu. Pandemia koronawirusa zmusiła nas do odwołania obchodów. Zrobiliśmy to między innymi w trosce o Wasze zdrowie i stosując się do wprowadzonych na terenie całego kraju ograniczeń.

Niezależnie od tego, zachowując pamięć o obozie i o Waszej gehennie, przez jaką przeszliście w dzieciństwie podczas wojny, zapaliliśmy znicze przy pomniku ofiar oraz kamieniu pamiątkowym przed dawną bramą główną obozu. Wraz z przewodniczącym rady miejskiej, dyrektorem szkoły, sołtysem oraz przedstawicielem Stowarzyszenia Potulice – Historia, Teraźniejszość, Przyszłość złożyliśmy w tych miejscach wiązanki kwiatów. Są one wyrazem hołdu dla tych, którzy nie przetrwali obozowych warunków, oraz szacunku dla Was, Drodzy Kombatanci, odartych z radości dzieciństwa, które brutalnie naznaczyła wojna. Jesteście jednymi z tych dwudziestu pięciu tysięcy osób – dzieci i dorosłych, które przeszły przez piekło obozu w Potulicach.

Obóz został wyzwolony w styczniu i w tym miesiącu, ale w węższym gronie, obchodzimy co roku kolejną rocznicę. Jednak główne uroczystości związane z tym wydarzeniem odbywają się w kwietniu i wówczas licznie przyjeżdżacie tu z różnych zakątków kraju.

Nie jest to data przypadkowa. Jest to bowiem szczególny miesiąc dla wszystkich Polaków – Miesiąc Pamięci Narodowej. A przecież nie ma praktycznie polskiej rodziny, która podczas ostatniej wojny nie straciłaby kogoś bliskiego, kto zginął w działaniach wojennych, został zamordowany bądź zakatowany w więzieniu lub obozie.

Na tle tych tragicznych wydarzeń obóz w Potulicach miał jeszcze jeden szczególnie smutny wymiar – był miejscem, gdzie wraz z dzieciństwem zabijano wiarę, nadzieję i miłość.

Papież Jan Paweł II podczas pielgrzymki do Polski w 1979 roku, powiedział w Oświęcimiu: Nigdy więcej wojny, nigdy więcej wojny! Pokój, tylko pokój winien kierować losami narodów i całej ludzkości!

W dzisiejszym świecie rosnących napięć i zagrożeń, przed nami wszystkimi stoi ogromne wyzwanie, aby nie dopuścić do powtórki z historii. Aby już nigdy więcej tak ciężko doświadczonego narodu polskiego i tej ziemi nie dotknęło piętno wojny.

Drodzy Kombatanci

W tym trudnym i szczególnym czasie, jaki narzuciła nam pandemia wirusa, pragnę Wam złożyć życzenia zachowania przede wszystkim zdrowia oraz nadziei na szybki powrót do normalności. Abyśmy znów wspólnie mogli obchodzić kolejne rocznice wyzwolenia obozu w Potulicach, czcząc pamięć tych, którzy przeżyli, i tych, którzy w tej ziemi zostali na zawsze.

Burmistrz Miasta i Gminy Nakło nad Notecią – Sławomir Napierała

tekst: Urząd Miasta i Gminy Nakło nad Notecią

zdjęcia: Zbigniew Kubisz