W Karnowie zakończono realizację projektu „Sport. turystyka i rekreacja”

W Zespole Szkół Specjalnych w Karnowie zakończyła się realizacja projektu „Sport, turystyka i rekreacja”, zorganizowanego w ramach konkursu dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat nakielski, dotyczącego organizacji i realizacji zajęć pozalekcyjnych w 2019 roku. Głównym celem projektu było upowszechnienie sportu, rekreacji i turystyki wśród uczniów, zapoznanie z różnymi formami rekreacji i sposobami ich stosowania, oraz wdrażanie do zdrowego stylu. W ramach projektu uczniowie uczestniczyli w różnych formach aktywności ruchowej. Były to wycieczki rowerowe po powiecie nakielskim, turnieje sportowe, wycieczki krajoznawcze. Uczniowie odwiedzili również park trampolin w Bydgoszczy. Ponadto uczyli się i doskonalili jazdę na rolkach, na łyżwach oraz grę w tenisa ziemnego. Podczas zawodów sportowych integrowali się z dziećmi z nakielskich szkół.

materiał: ZSS w Karnowie